Vapaasti jopa rosoisesti ja luonnosmaisesti maalatut yksittäiset figuurit ja henkilöryhmät ovat ammatillisessa mielessä ikään kuin vastakohtia akateemisemmin toteutetuille virallisille tilausmuotokuville. Henkilösommitelmat eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole muotokuvia, vaikka useimmassa tapauksessa malli tunnetaankin nimeltä. Henkilösommitelmien väriskaala ja siveltimenkäyttö on voimakasta, näköisyys ja anatominen korrektisuus jäävät sivuseikoiksi ja sommitteluratkaisut ovat pikemminkin dramaattisia ja fragmentaarisia kuin harmonisia.

Mallitutkielmiksi luokiteltavien teosten ohessa henkilösommitelmiin kuuluu erilaisia sirkus-, tanssi- ja karnevaaliaiheita, muusikoita sekä commedia dell´arte- figuureita. Joissakin henkilösommitelmissa harkittu anekdootinomaisuus on tarkoituksellisesti nostettu täydentämään perinteistä formalistisempaa modernistista ihmiskuvausta.