Asetelmista tuli se työskentelyn osa, joka tarjosi kanavan teknisille ja tyylillisille kokeiluille. Asetelmista kehittyi ikään kuin ”paletinpuhdistusmaalauksia”, joissa yksittäisiä aiheita, esineitä, kasveja, hedelmiä, kotiloita ja jopa rakennusten detaljeja saattoi maalata vailla ohjelmallisuutta, värejä ja valöörikontrasteja vapaasti yhdistellen ja todellisuuden dramaattisilla yksityiskohdilla leikitellen. Tarjolla on myös houkutus herätellä katsojaa hämmentävilläkin assosiaatioilla.

Varhaisemmissa asetelmissa on tietoista Giorgio Morandin taholta saatua vaikutusta. Myöhemmin espanjalaisen barokkimaalauksen voimakkaat valon ja varjon vastakohdat tulivat osaksi ilmaisua, mihin suuntaan myös ystävyys Tuomas von Boehmin kanssa oli omiaan johtamaan.